Akcija

Sjeme za krmno bilje: Lucerka Banat
Lucerka Banat
47,00 kn za 1 kilogramAkcijska cijena
 • mineralna gnojiva 15-15-15
 • KAN
 • UREA

Pesticidi

Pesticidi (lat. pestis=kuga + occidere=ubiti) su sintetičke, selektivno toksične tvari namijenjene uništavanju štetnika. Možemo ih podijeliti na:
 • herbicide – sredstva za suzbijanje korova
 • fungicide – sredstva za suzbijanje bolesti
 • insekticide – sredstva za suzbijanje insekata
 • rodenticide – sredstva za suzbijanje glodavaca
 • limacide – sredstva za suzbijanje mekušaca
 • akaricide – sredstva za suzbijanje grinja i paukova

Herbicidi

Bez upotrebe herbicida u poljoprivredi urodi se mogu značajno smanjiti (za 40 – 100%), zavisno od kompeticijske sposobnosti kulturnih biljaka, flore korova i stupnja zakorovljenosti (pokrovnosti). Korovi mogu predstavljati i domaćine raznim bolestima i štetnicima, čime mogu dodatno (indirektno) utjecati na smanjenje količine i kvalitete uroda. Sustavno suzbijanje korova od iznimne je važnosti za učinkovitu i ekonomski opravdanu poljoprivrednu proizvodnju.
Herbicide dijelimo na dvije glavne skupine – selektivne i neselektivne.

Selektivni herbicidi
Selektivne herbicide nanosimo izravno na kulturne biljke ili zasijane (zasađene) površine, a takvi herbicidi zbog svoje selektivnosti ne škode kulturnim biljkama. Uporaba herbicida je znatno utjecala na povećanje uroda i na stabilnost poljoprivredne proizvodnje općenito.
Selektivni herbicidi se kao kemijski spojevi dijele u brojne skupine s različitim mehanizmima djelovanja. U slučajevima nedovoljne selektivnosti moguće je u formulacije dodati i posebne spojeve, zvane protektanti, koji kulturne biljke zaštićuju od potencijalno negativnog utjecaja herbicida.

Neselektivni herbicidi
Neselektivni herbicidi uništavaju sve biljke ukoliko dođu u kontakt i prodru u biljno tkivo. Neselektivni herbicidi se prema svojim svojstvima dijele u dvije skupine:
 • Kontaktni herbicidi djeluju samo na poprskanu površinu, obično su vrlo brzog djelovanja i otporni na ispiranje kišom. Upotrebljavaju se za odstranjivanje korova te za uništavanje zelenih dijelova uzgajanih biljaka prije žetve ili berbe.
 • Sistemični herbicidi su oni kod kojih se djelatna tvar premješta po biljci prema centrima rasta, koje potom uništava. Dobro su prilagođeni suzbijanju trajnih (višegodišnjih) vrsta korova s jakim korijenovim sustavima. Obično im je potrebno određeno vrijeme da prodru u biljku i translociraju se, pa stoga djeluju sporije.
Neselektivne herbicide moguće je upotrebljavati na razne načine s obzirom na usjev tj. nasad:
 • za uništavanje korova prije sjetve/sadnje kulturnih biljaka; svrha ove uporabe je i olakšavanje obrade tla,
 • neposredno nakon sjetve, a prije nicanja kulturne biljke,
 • nakon sjetve/sadnje, prskanjem između redova, uz upotrebu prskalica sa štitnikom,
 • prije žetve za isušivanje korova i kulturne biljke - desikacija (krumpir, uljarice, sjemenska proizvodnja),
 • prskanjem strništa nakon žetve s ciljem smanjenja zakorovljenosti trajnim korovima.

Fungicidi

Biljne bolesti u najvećoj mjeri uzrokuju razne skupine gljiva, koje pored direktne štete na prinosu i kulturnim biljkama, indirektno ugrožavaju zdravlje ljudi i stoke, tvorbom različitih toksina koji kasnije zaostaju u hrani. Biljne bolesti uzrokuju različiti patogeni organizmi. Iz tog razloga je pri njihovom sprječavanju i suzbijanju često potrebna uporaba različitih kombinacija fungicida prema različitim programima zaštite. Vrlo česte greške nastaju uslijed kašnjenja u primjeni fungicida na različitim kulturama, pri čemu posebnu važnost treba dati preventivnoj primjeni fungicida.
Fungicidi predstavljaju vrlo kompleksnu skupinu kemijskih spojeva koji se u osnovi dijele na:
 • anorganske i
 • organske,
a po načinu djelovanja na:
 • kontaktne (preventivne),
 • sistemične i
 • lokosistemične.
Po načinu djelovanja na gljive dijele se na:
 • preventivne,
 • kurativne i
 • eradikativne fungicide.

Insekticidi

Insekticidi su sredstva kemijskog ili biološkog podrijetla namijenjena za suzbijanje štetnih kukaca (insekata).
Insekticidi se dijele na:
 • kontaktne
 • sistemične
 • kontaktno-sistemične
Kontaktni insekticidi djeluju na štetnika izravno svojim dodirom.
Sistemični insekticidi djeluju želučano na kukce i to na način da biljka upije insekticid te ga provodnim snopovima rasporedi po svojim organima. Sistemici prvenstveno djeluju na insekte koji bodu i sišu te se hrane biljnim sokovima (lisne uši, tripsi), a slabije na one koji grizu. Njihova prednost je ta da mogu djelovati na kukce koji su skriveni, npr. u zakovrčanom lišću ili gukama, ne ispire ih kiša i ne uništavaju korisne kukce ( prirodne neprijatelje štetnih insekata ). Neki sistemici imaju i kontakno djelovanje čime se povećava spektar štetnika na koje djelu ali kao takvi imaju i štetni utjecaj na prirodne neprijatelje.
Prema mjestu primjene razlikujemo insekticide:
 • za tretiranje biljaka
 • za tretiranje tla i sjemena
 • za tretiranje žita i zrnatih mahunarki u skladištima
 • za zaštitu drva
 • za fumigaciju
Podjela insekticida prema kemijskoj pripadnosti:
 • kemijski insekticidi
 • biološki insekticidi
 • biotehnički insekticidi

U našoj ponudi možete naći sva kemijska sredstva tvrtki:
Chromos     Syngenta     Herbos     BASF     Bayer     Danon     Genera     AM Agro