Akcija

Sjeme za krmno bilje: Lucerka Banat
Lucerka Banat
47,00 kn za 1 kilogramAkcijska cijena
  • mineralna gnojiva 15-15-15
  • KAN
  • UREA

Prodaja

  • sredstava za zaštitu bilja,
  • gnojiva,
  • sadnog materijala
  • sjemenske robe
  • stočne hrane
  • sitnog materijala za poljoprivredu
  • mehanizacije te radnih strojeva i ostalo